Tilskudd til store arrangement

Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune. Frist 12.05.2023.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Målet med ordningen er å bidra til engasjement, bærekraft, mangfold og forutsigbarhet for lokale lag og foreninger. Ordningen retter seg mot idretts- og kulturarrangement. 

Søknadene prioriteres med bakgrunn i tiltak for barn og unge, arrangementets ringvirkninger for lokalsamfunnet, dugnadsinnsats og samarbeid med lokale aktører. Kriteriene gjelder for store arrangement som bidrar til å «sette Oppdal på kartet».

Dersom du arrangerer, eller ønsker å arrangere, et idretts- /kulturarrangement, send en søknad som inneholder følgende:

    • Budsjett.
    • En kort beskrivelse av tiltaket (inkl. tid og sted).
    • Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere.

Søknadene lyses ut i starten av april og oktober, hvor man søker på arrangement som avholdes det påfølgende halvår. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap. Søknadene behandles av formannskapet etter forberedelse fra administrasjonen.

Søknad sendes ved e-post til post@oppdal.kommune.no eller ved post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2.

Søknadsfrist for arrangement 2. halvår 2023 er 12.05.2023


Publisert: 18.04.2023
Sist endret: 18.04.2023 17.12