Hovedopptak barnehageplasser

1.mars er fristen for å søke barnehageplass til hovedopptaket.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.

Søknad sendes elektronisk via Barnehageportalen på Oppdal kommunes hjemmeside.

Vi oppfordrer alle som ønsker barnehageplass i løpet av barnehageåret 2020/21 til å søke innen 1.mars. Dette er en forutsetning for å utløse rett til barnehageplass og rett til å klage.

For barnehagene er det viktig å få en oversikt over søkerne for å kunne planlegge riktig bemanning gjennom året.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.


Publisert: 03.02.2020
Sist endret: 03.02.2020 09.16