Søknad om redusert foreldrebetaling - frist 1. juni

1. juni er frist for å søke om fritak eller reduksjon av foreldrebetaling for kommende barnehageår.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett år – nytt barnehageår betyr at det må søkes på nytt. Søker plikter å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling.

Fritak eller reduksjon i foreldrebetaling kan søkes etter følgende regler:

  • Reduksjon i foreldrebetaling i familier med lav inntekt.
  • Gratis kjernetid (20 timer) for 4-,5-, og 6 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes etter husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
  • Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.
  • Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Som dokumentasjon må du legge ved selvangivelse. Dersom du ikke kan legge fram selvangivelse, må du legge fram annen dokumentasjon over inntekt.

Til slutt er det viktig at:

Navn og opplysninger er korrekte og godt leselige, og at det følger med et vedlegg som bekrefter inntekt etter nevnte kriterier, også om inntekten er null.

Alle opplysninger om reduseert foreldrebetaling og søknadsskjema finner du her:


Publisert: 28.05.2018
Sist endret: 28.05.2018 08.56