Det beste med Oppdal

Et stort antall fastboende og fritidsinnbyggere har gitt innspill til hva de verdsetter med og i fjellbygda. Nå kan du lese oppsummeringen fra Tema I «Hvilke kvaliteter og verdier har Oppdal».

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


– Det har vært et stort engasjement, både fysisk og digitalt, i arbeidet med Tema I. Vi takker alle som har bidratt, svarene gir et solid grunnlag å jobbe videre med i besøksstrategien, sier prosessleder Mari Kvarberg Erdal fra Nasjonalparken Næringshage (NNH).

Siden november har arbeidet med verdikartleggingen pågått, og inngår som første av totalt fem tema i prosjektet. Totalt har nærmere 650 personer bidratt i kartleggingen. 500 av disse har svart på en digital spørreundersøkelse. Resten har vært invitert til fysiske samlinger som NNH har gjennomført før jul.

– En sentral del i arbeidet med en besøksstrategi er å kartlegge sosiale- og kulturelle verdier, opplevelseskvaliteter og naturverdier. Det er disse verdiene som danner grunnlaget for et godt samfunn å bo i og besøke. Derfor har det vært viktig å få både fastboende, fritidsinnbyggerne og andre besøkende til å svare på hvilke kvaliteter og verdier vi har i Oppdal, sier Heidi Hokseng ved Oppdal kommune.

Les oppsummering av Tema I «Hvilke kvaliteter og verdier har Oppdal».
Allerede 17. januar er det duket for Tema II «Hvordan tar vi vare på kvalitetene og verdiene?». Da inviterer prosjektgruppen utvalgte deltakere til en ny fysisk samling, etterfulgt av en fersk digital spørreundersøkelse som er åpen for alle som ønsker å delta.

Besøksstrategi Oppdal skal stå ferdig i løpet av 2023 og arbeidet skal bidra til en bærekraftig steds- og reisemålsutvikling i Oppdal, samt tilrettelegge for økt verdiskaping og forutsigbarhet for næringsliv, frivillighet, kommune og innbyggere. Strategiarbeidet foregår parallelt med Oppdal kommune sin prosess med kommuneplanens samfunnsdel, og besøksstrategien skal være et innspill til dette planarbeidet.

– I Tema II går vi et steg videre og ser på hva vi må gjøre for å ta vare disse verdiene, både på kort sikt – men ikke minst for fremtiden. Slik at Oppdal fortsetter å være et godt sted å bo og besøke, sier Harald Sundseth ved Oppdal Næringsforening.

Publisert: 12.01.2023
Sist endret: 12.01.2023 15.45