Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner ble vedtatt i kommunestyret 7. februar etter en bred høringsrunde.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planen er et viktig redskap for å forebygge, avdekke og følge opp vold i nære relasjoner i Oppdal i årene framover.

Handlingsplanen er utarbeidet i ei flerfaglig gruppe med representanter fra Rådmannens stab, Helsestasjonen, Barneverntjenesten og Politiet.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

 


Publisert: 22.02.2019
Sist endret: 22.02.2019 08.55