Badevannskvalitet i Kullsjøen

Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass i badesesongen. Miljørettet helsevern tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere og siste prøve.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det tas min. 4 vannprøver fra Kullsjøen gjennom sommeren. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved badeplassen.

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. i 3 kategorier, god, mindre god og ikke akseptabel. Badevannskvaliteten vurderes etter flere prøver gjennom sommeren. Store nedbørsmengder kan påvirke vannkvaliteten. Den siste vannprøven er tatt ved regnvær og kan være påvikret av det, derfor er vannkvaliteten fremdeles vurdert til god i Kullsjøen.

Klassifisering

 

Vannkvalitet ved Kullsjøen badeplass sommeren 2023:

Dato: E.coli bakterier:

Intestinale enterokokker:

God Mindre god Ikke akseptabel
22.06.23 53 10 X    
10.07.23  122  < 10   X    
31.07.23  290  20   X    
           

Publisert: 23.06.2023
Sist endret: 23.06.2023 10.10