Smitteverntiltak og gjeldende regler for vinterferieuke 8 og 9

22. februar: Kommunestyret i Oppdal har vedtatt forskrift om påbud om bruk av munnbind, presisering av antallsbegrensning og registrering av kunder. Forksriften varer til og med 7. mars.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dette innebærer at alle i denne perioden skal bruke munnbind i følgende situasjoner:

- I butikker/kjøpesentre.
- På serveringssteder, unntatt når man sitter ved bordet. Det skal foretas registrering av alle kunder på serveringssteder.
- På kollektivreiser og offentlig transport f.eks. skibussen. Dette gjelder også inne og ute på stasjonsområdet.
- I drosje. Gjelder både passasjer og sjåfør når det er kunder i bilen.
- På venterom hos leger, tannleger, helsestasjon og andre helsetjenester.
- Hos frisør, hudpleie og andre virksomheter med en-til-en-kontakt. Gjelder både for ansatt og kunde. Kunde kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.
- I tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder ikke for utøverne under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.
- Hos kjøreskole og annen føreropplæring. Gjelder både ansatte og elever.

I tillegg er følgende presisert i lokal forskrift: Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre skal begrenses slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand.

En meters regel gjelder på treningssenter, foruten timer hvor det svettes mye, da gjelder tometersregelen.

En meters regel gjelder i skiheisen.

Plikten til å bruk munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det er ventet mange tilreisende til Oppdal i løpet av vinterferien, både hytteinnbyggere og andre besøkende. I den forbindelse har koronagruppen følgende råd som gjelder både lokalbefolkning og fritidsinnbyggere/tilreisende:

- Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk.

- Test deg så snart som mulig hvis du tror du kan være smittet.

- Vær nøye på håndvask og hold god avstand til andre.

- Begrens antall nærkontakter. Man bør fortrinnsvis samles utendørs.

- Ikke ha besøk av mer enn 5 gjester i tillegg til de som kommer fra din husstand. Kommer gjestene fra samme husstand kan det være flere. Også her er det krav om at man skal kunne overholde kravet om en meters avstand.

- Bruk munnbind i tråd med forskrift som i dag ble vedtatt av kommunestyret. Dette er nå påbudt, og munnbind skal brukes på nærmere angitte steder hvor det er vanskelig å overholde avstand på 1 meter til andre.

- Handle det du trenger i hjemkommunen din før avreise.

- Unngå å gå i butikker på tider hvor det er mange andre som er der.

- Unngå å gå mer enn 1 fra hver husstand i butikken.

- Begrens overnattingsbesøk. Anbefalingen om antall gjester på besøk og avstand gjelder også for overnatting. Personer fra ulik husstand bør ikke dele soverom. Sørg for god hygiene og godt renhold hvis personer fra ulike husstander må dele bad. Meteren gjelder på hytta også, og det begrenser muligheten for overnattingsbesøk for de aller fleste.

 

Det er ingen nye smittede av covid-19 i Oppdal , og ingen personer sitter i smittekarantene. Siste uke ble 47 personer testet. 

114 personer ble vaksinert fredag.  Dette er personer i aldersgruppen 74 – 85 år og helsepersonell, og det er også denne gruppen det er planlagt vaksinasjon på denne uke. De aller fleste beboere på sykehjemmet og bolig med heldøgns omsorg er nå ferdig vaksinert. Det er til sammen så langt satt 486 vaksinedoser.


Publisert: 22.02.2021
Sist endret: 22.02.2021 08.56