Høring

Forslag til forskrift for bruk av fartøy med el-motor på innsjøer mindre enn 2 km2

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal kommune ser på og vurderer hvilke vann i kommunen som kan omhandles av en forskrift med tanke på el-motor til båt.
Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester behandlet i sak 22/11 et forslag til forskrift som nå sendes på høring.

Forslag til forskrift kan du lese her: forslag til forskrift

Saksframlegget fra KMT kan du lese her: saksframlegg

Kommunen ønsker innspill på hvilke vatn som er aktuell å omfattes av forskriften, samt innspill på selve forskriftens innhold.

Høringsfrist: 25. august 2022

Merknader/innspill sendes post@oppdal.kommune.no


Publisert: 11.07.2022
Sist endret: 11.07.2022 12.44