Tensio sponser Oppdalssamfunnet.

I avtale med Oppdal kommune har Tensio forpliktet seg til å drive sponsoraktivitet i Oppdals-samfunnet i en periode på fem år, i årene fra og med 2020 til og med 2024.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tensio har vært i dialog med Oppdal kommune, Oppdal idrettsråd og Oppdal kulturråd for å legge grunnlaget for et sponsorengasjement som oppfyller hensikten med avtalen. Hvert år frem til og med 2024 vil Tensio derfor sponse aktiviteter som retter seg mot barn/ungdom, klubb-/organisasjonsliv, kultur og/eller frivilligheten i Oppdals-samfunnet.

Årlig sponsorbeløp er 200 000 kroner.

Tensio ønsker å støtte organisasjoner/aktiviteter der støtten fra Tensio kan gjøre en reell forskjell for om aktiviteten blir noe av eller ikke. Som aktør innenfor fornybarnæringen og sikker strømforsyning er Tensio opptatt av bærekraft, uten at det er et eksplisitt krav at det kun er aktiviteter innenfor bærekraft som er støtteberettiget.

Begrepet og fenomentet bærekraft kan tolkes svært vidt, og de fleste gode initiativer i et lokalsamfunn vil kunne komme inn under definisjonen bærekraftig.

Tensio ønsker å finne frem til 2-3 organisasjoner/aktiviteter som kan bli støttet med et større beløp (50 000 kroner), og vi ønsker å finne frem til et knippe organisasjoner/aktiviteter som kan bli støttet med et mindre beløp (10 000 kroner).

Søknadsfrist er 15. november, og tildeling vil skje i løpet av desember 2020.

Har din organisasjon, klubb, forening eller idrettslag planer om en aktivitet eller et initiativ som bør få støtte fra Tensio?

Søknadsskjema finner du her!


Publisert: 27.10.2020
Sist endret: 27.10.2020 13.06