Styrking av foreldrerollen

Få med deg en underholdene og magisk aften med Hege Meraakerås i Kulturhuset tirsdag 15. november kl. 19.30-20.30 og onsdag 16. november kl. 19.30- 20.30.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tirsdag 15. november inviteres barneskoleforeldrene, mens de som har ungdommer i videregående er velkomne til Kulturhuset 16. november.

I forbindelse med utarbeidelse av folkehelseplanen som skal vedtas i kommunestyret før jul, så er «styrking av foreldrerollen» et av tiltakene innenfor innsatsområdet barn og unge og psykisk helse. Vi har vært ei flerfaglig gruppe med rektorer fra alle skolene, sosial lærere, styrere fra barnehager, barnevern, psykisk helse, PPT, helsesøstre, fagansvarlig folkehelse, med flere.

Vi har jobbet med styrking av foreldrerollen og med å få en «rød tråd» i foreldremøtene fra barnehage og til og med videregående skole. Vi ønsker nå å gi tilbud til alle foreldre med barn fra barnehage til og med videregående skole.

Vi ønsker at foreldremøtene skal styrke vår foreldrerolle og ikke gi oss dårlig samvittighet for alt vi ikke gjør. Dette skal gi oss en god følelse som foreldre slik at vi skal kjenne at vi er viktige for barna og ungdommene våre. I november 2016 blir det to foreldremøter. Et for foreldre med barn i barneskolen og et for foreldre og elever i videregående men også ungdomsskole, samt alle som jobber med barn og unge i Oppdal . I 2017 blir det for foreldre i barnehagen og elever og foreldre i ungdomsskole.

Foreldrerollen


Publisert: 11.11.2016
Sist endret: 11.11.2016 12.57