Forsøksordning med snørekjøring (catskiing) i Oppdal

Oppdal kommune er en av seks kommuner i Norge som er valgt ut til å delta i en forsøksordning med løyper for persontransport med beltekjøretøy (snørekjøring eller catskiing).

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forsøksordningen varer til 2024.

Oppdal har et aktuelt område for snørekjøring; fra skiheisene Vangslia og Stølen og opp til Blåørpiken, en distanse på ca 4 km opp fra hver skiheis.

Hjemmel for forsøksordningen er lagt i § 4a i lov om motorferdsel av 10.juni 1977, samt § 4b i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai 1988. Med bakgrunn i dette er det for Oppdal utarbeidet en konsekvensutredning av virkninger av tiltaket, samt et utkast til forskrift.

Oppdal bygningsråd vedtok i sak 19/87 i møte 16.09.2019 å sende forslag til forskrift om forsøksordning med persontransport med tyngre beltekjøretøy fra Oppdal skisenter til Blåørpiken, Oppdal kommune, Trøndelag på høring.

Saksdokument
Forslag til kommunal forskrift
Utredning av forsøksordningen

Høringsfrist er satt til 1.november 2019.

 


Publisert: 26.09.2019
Sist endret: 26.09.2019 09.37