Høring - Landbruksplan 2023-2033

Vi inviterer til å komme med innspill til 5. generasjon Landbruksplan for Oppdal - Høringsfrist 31. mars 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal er en stor landbrukskommune og planen skal gi en strategi framover både på kort og lang sikt: Hva skal til for at vi fram i tid fortsatt har en aktiv landbruksnæring i bygda vår – mål og delmål, enkle tiltak, rammevilkår, nye løsninger – kom med innspill. Er det tiltak som burde prioriteres framfor andre?

Utvalg for bygg- og arealplansaker vedtok i møte 14.02.2023 å sende planutkastet på høring med høringsfrist 31.mars 2023. Høringsuttale sendes som e-post til post@oppdal.kommune.no eller i brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.

Høringsdokumentene finner du her


Publisert: 23.02.2023
Sist endret: 23.02.2023 10.32