Kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal vgs

Koronagruppen har arbeidet videre med kartlegging av smittesituasjonen ved Oppdal videregående skole, som meldt fra i går kveld, hvor en ansatt i går testet positivt for covid 19. Ca. 40 nærkontakter til den smittede er satt i karantene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Sent i går kveld gikk det ut melding om at alle de som hadde vært i kontakt med en av de 40, altså nærkontakt til nærkontakt, skulle være i karantene inntil videre og ta en test, såkalt ventekarantene. Dette innebar at alle ansatte og elever på Oppdal Videregående skole ble satt i ventekarantene.

Folkehelseinstituttet har nå oppdatert sine retningslinjer, og koronagruppen vil derfor endre sine råd slik at følgende skal gjelde:
Alle som har vært i nærkontakt med den smittede, altså de 40, skal i karantene og teste seg i dag.
Husstandsmedlemmer og de som har vært tilsvarende nære en av de 40 nærkontaktene skal i ventekarantene til nærkontakt har fått bekreftet negativ test.

Det nye er at de øvrige nærkontakter til nærkontaktene, inkludert de øvrige ansatte og elever ved Oppdal videregående skole, ikke skal være i karantene og ikke teste seg.

Koronagruppen vil imidlertid presisere at de som har vært nærkontakter til den smittede skal testes i dag. Dersom en av disse tester positivt, er det grunn til å tro at flere ansatte og elever blir å regne som nærkontakter. Det oppfordres derfor til at alle ansatte og elever på OVS holder seg i karantene inntil testsvar på de 40 foreligger. Testsvar forventes å foreligge innen lørdag kveld.

Eksempel for å forklare:
Ole er smittet av covid 19. I dagene før han ble smittet var han sammen med Kari. Kari er gift med Hans og de har 2 barn. Hun jobber som lærer på skolen, og har vært der etter hun var sammen med Ole.
Ole skal i isolasjon.
Kari skal i karantene og teste seg.
Hans og de 2 barna skal i ventekarantene til Kari har fått første negative test.
Ingen på skolen der Kari jobber skal i karantene eller teste seg, men være oppmerksom på symptomer. Hvis de får symptomer skal de teste seg.


Publisert: 12.03.2021
Sist endret: 12.03.2021 10.50