Hovedopptak kommunale og private barnehager

1. mars er fristen for å søke barnehageplass, og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket. I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledig fra august når det eldste barnehagekullet begynner på skolen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknad sendes elektronisk via Barnehageportalen på Oppdal kommunes hjemmeside: https://oppdalg2.ist-asp.com/NO01634-pub/login.htm

Foresatte oppfordres til å søke minst 3 alternativ.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad ved hovedopptaket rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.


Publisert: 04.02.2019
Sist endret: 04.02.2019 08.17