Oppmålingsarbeid i 2019

Kartverket Trøndelag vil foreta flyfotografering og kartlegging i følgende kommuner i 2019:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal, Hemne, Snillfjord, Melhus, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Roan og Osen.

I den forbindelse er det nødvendig med oppmålingsarbeider og utlegging av signaler på bakken. Dette vil bli foretatt både i de aktuelle kommunene og i grensestrøkene i nabokommunene.

Oppstart er ventet å skje i april og arbeidene vil vedvare utover våren og sommeren. Arbeidene vil bli utført av et konsulentfirma. For å lette arbeidet kan det bli nødvendig med rydding av mindre trær og kratt. De som utfører arbeidene har rett til nødvendig adgang på eiendommene.

Vi gjør grunneiere og rettighetshavere oppmerksom på at arbeidene utføres i henhold til Matrikkellova.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kartverket Trøndelag, trondelag@kartverket.no eller til tlf 32 11 84 94 / 32 11 87 94 .


Publisert: 08.04.2019
Sist endret: 08.04.2019 08.27