Varsel: Kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunns- og arealdel

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planprogrammet legger føringer for arbeidet med både samfunnsdelen og arealdelen og beskriver:

  • Formål med planarbeidet
  • Problemstillinger som kommunen ønsker å drøfte i planarbeidet
  • Organisering av arbeidet
  • Planprosess og medvirkningsopplegg

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter nå. Oppstart av selve planprosessen med kommuneplanens arealdel annonseres senere.

Merknader til planprogrammet og/eller innspill til planarbeidet med samfunnsdelen sendes innen 13.12.2022 til postmottak@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal.

Høring av planprogram og varsel om oppstart

Planprogram for kommuneplan Oppdal

Særutskrift kommuneplan for Oppdal kommune 2023 - 2033

 

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Audhild Bjerke, audhild@plankontoret.net tlf 932 07 349

Nataliya Sikora, nataliya@plankontoret.net tlf 469 42 410

Jan Kåre Husa, Jan.Husa@oppdal.kommune.no tlf 72 40 10 00


Publisert: 24.10.2022
Sist endret: 24.10.2022 16.15