Strategisk næringsplan 2019-2030

Kommunestyret har sluttbehandlet Strategisk næringsplan for Oppdal 2019 – 2030.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Strategisk næringsplan 2019-2030 for Oppdal kommune er en temaplan som forsøker peke ut hvordan kommunens næringsarbeid skal foregå i planperioden. I arbeidet med Næringsplanen er det vurdert hvilke tiltak kommunen bør prioritere i årene fremover for å sikre sysselsetting, nyetablering og vekst. Oppdals næringsliv utvikles i hovedsak av virksomhetene selv, mens kommunen skal stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling og vekst via politisk og administrativt arbeid. Kommunens viktigste rolle er å legge til rette for næringsutvikling via å sikre og avklare rammer for arealbruken og forøvrig klargjøring av arealer gjennom prioriteringer innenfor kommunes plansystem forøvrig.

Planen kan du se her (PDF) (.pdf)

 I samme sak vedtok kommunestyret reviderte Vedtekter for bruk og tildeling av næringsfondsmidler.

Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne rammen kan fondet også benyttes til kommunale utviklingstiltak.

Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning skje i samsvar med kommunens gjeldende strategiske næringsplan.

Reviderte vedtekter for Næringsfondet kan du se her (PDF) (.pdf)


Publisert: 01.10.2019
Sist endret: 01.10.2019 13.28