Høring av forskrift om minsteareal for tildeling av fellingstillatelser

Forskriften omhandler tildeling av fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr, samt adgang til jakt på bever.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal formannskap vedtok i møte 19.10.2021 å sende forslag til ny forskrift på høring, med høringsfrist 1. desember.

Se saksframlegg her.

Oppdal har ikke hatt mulighet til jakt på bever før, men en økende beverbestand gjør at det kan være mulig å åpne for dette. For hjorteviltet har det vært åpnet for adgang til jakt i lang tid, og i forslaget opprettholdes samme minsteareal for elg og hjort, mens det foreslås endret for rådyr.


Publisert: 03.11.2021
Sist endret: 03.11.2021 09.20