Ta hensyn til små lam!

I disse dager slippes nesten 50.000 sau og lam på utmarksbeite i Oppdal. Lammene er ekstra sårbare for å bli skremt bort fra mora den første tiden.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjennom arbeidet med Sti og løypeplan for Oppdal har Oppdal kommune sett at det er behov for å informere alle som ferdes i beiteområdene om beitedyras behov. Landbrukskontoret har derfor laget et enkelt oppslag som kan henges opp ved utfartsområde.

lam


Publisert: 07.06.2018
Sist endret: 07.06.2018 09.56