Kommunestyrets koronavedtak

Kommunestyret i Oppdal har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak/forskrift, noe som betyr at de som har en koronapositiv person hjemme, ikke kan overnatte på fritidseiendom i Oppdal.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Regjeringens hytteforskrift er forlenget. Den sier at ingen kan overnatte på fritidseiendom, men gir unntak for de som har korona positiv person hjemme. Oppdal kommune vurderer at dette er en såpass stor risiko for videreføring av smitte at vi ønsker ikke dette. Vi har derfor vedtatt denne lokale forskriften. Ellers har vi ingen andre lokale vedtak, men viser til sentrale forskrifter og råd som sier at det ikke skal være mer enn 5 spersoner samlet, oppmuntrer til minst 2 meters avstand ute, reise minst mulig, holde seg i ro, og foreta hyppig håndvask.

Kommunestyrets vedtak, gjeldende fra fredag 3. april:

Kommunestyret viser til veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av covid-19, og vedtar i medhold av smittevernloven § 4-1 bokstav d, at personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er påvist smittet av cov-2-virus, forbys å overnatte på fritidseiendom i Oppdal kommune.

Kommunestyret viser til kommunedirektørens vurdering hvor det fremgår at de grunnleggende krav til å gjennomføre tiltaket i smittevernloven § 1-5 er oppfylt.

Kommunestyret slutter seg til de råd som er gitt fra sentrale myndigheter, og oppfordrer alle til å holde seg hjemme i påsken.

Vedtaket avløser formannskapets vedtak datert 26.03.20 og trer i kraft 03.04.20 klokka 12. Vedtaket gjelder til fredag 10.04.20 klokka 12.

Kommunestyret vedtok deretter å gi ordføreren fullmakt til å videreføre vedtaket en uke fra fredag 10.04.20 kl 12.

Mer informasjon om korona finner du her:


Publisert: 03.04.2020
Sist endret: 03.04.2020 12.36