Pressemelding 18.11.21 kl. 16.20 - 6 nye smittet siste uke

Den siste uka er det 6 stykker som har testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle disse er bekreftet med pcr-test fra St. Olav. Tre av disse er knyttet til kjente smittetilfeller i Oppdal fra forrige uke, to er smittet etter reise til Oslo og en er smittet i Trondheim. Alle de smittede er isolert, og nærkontakter er bedt om å være observante på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Alle de smittede er vaksinert, og symptomene varierer fra forkjølelsessymptomer til å ikke ha noen symptomer.

Smittetallene rundt om i landet er høye, og koronagruppen er forberedt på at det også vil bli flere smittede i Oppdal. Oppdal har så langt vært heldige som har unngått større utbrudd, og koronagruppen er forberedt på å håndtere et større utbrudd med smitte både i skole og i helseinstitusjon.

En håper likevel at dette kan unngås ved at alle som kjenner på luftveissymptomer holder seg hjemme og tar en hurtigtest. Selvtest kan hentes på servicetorget på Rådhuset mandag-fredag kl.8.00-15.00. Positiv hjemmetest skal bekreftes med ordinær pcr-test, og de som tester positivt på hjemmetest må varsle koronagruppen på 48 11 13 80.

Covid 19-vaksineringen fortsetter, og i løpet av utgangen av 2021 vil alle over 65 år, samt helsepersonell få tilbud om en boosterdose (3.dose). For de over 65 år skal det gå minimum 5 måneder mellom dose 2 og dose 3, og for helsepersonell under 65 år skal det gå minimum 6 måneder. Det er derfor dette intervallet som er bestemmende for når en kan sette dose 3.

De under 65 år vil også få tilbud om en boosterdose. Dette planlegges nå, og det kommer nærmere informasjon etter nyttår. 

Det er fremdeles mulig å få influensavaksine. Ta i så fall kontakt med vaksinetelefon 47 68 10 02. Det vil bli drop-in tilbud på influensavaksinering de dagene det vaksineres mot covid 19. Dette vil det komme nærmere informasjon om på hjemmesiden og kommunens facebookside.


Publisert: 18.11.2021
Sist endret: 18.11.2021 16.47