Tilskuddsbistand og frivillighet

Oppdal kommune ber om innspill til kommunens frivillighetsarbeid.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal har en mangfoldig og aktiv frivillighet preget av stor aktivitet. Det finnes imidlertid store muligheter i å søke tilskudd for frivilligheten, enten det er fra offentlige instanser eller andre, som kan stimulere til økt aktivitet. Under behandlingen av budsjettet høsten 2017 ble følgende verbalforslag vedtatt av kommunestyret:

«Kommunestyret ønsker at Oppdal kommune skal ha god kompetanse på å hjelpe frivillige organisasjoner med søknadsprosessen på ulike tilskudd man kan søke på for å realisere prosjekter innen frivillig sektor. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvilken kompetanse man har innen dette fagområdet i administrasjonen i dag, og samtidig vurdere om det er nødvendig/ønskelig med kompetanseheving innen dette feltet, for å kunne bli enda bedre på å bistå frivillige organisasjoner i arbeidet med å søke tilskudd til tiltak innen frivillig sektor.
Kommunestyret ber om at det blir etablert dialog med frivilligheten for å kartlegge om det finnes synspunkter på hvordan kommunen kan bli bedre på å bistå i den typen prosesser.»

Vi ønsker med dette innspill fra frivillige lag, organisasjoner og foreninger til hvordan kommunen kan bli bedre til å bistå i slike søknadsprosesser. Innspillene vil bli tatt med i vurderingen av tiltak og om det er behov for en kompetanseheving innad i kommunen på dette. Si gjerne noe om følgende i innspillet:

    • Hvilken organisasjon du/dere representerer.
    • Tidligere erfaringer med kommunen i søknadsprosesser.
    • Hva som oppleves som den største utfordringen i søknadsprosesser.
    • Forslag til tiltak.

Innspillene skal sendes til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Merk e-posten eller brevet med «Tilskuddsbistand». Ta kontakt med Sjur Vammervold på sjur.vammervold@oppdal.kommune.no eller per telefon på 72 40 18 27 dersom du har spørsmål. Vi gjør oppmerksom på at innspillene blir journalført.

Man kan også fylle ut et skjema ved å benytte lenken under:

Trykk her for innspillsskjema


Fristen for å komme med innspill settes til 31. Mars.


Publisert: 27.02.2018
Sist endret: 27.02.2018 10.20