Areal til ny brannstasjon

Oppdal kommune ønsker tilbud fra grunneiere som har arealer som kan være aktuelle for bygging av ny brannstasjon.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formannskapet i Oppdal kommune vedtok i møte 28.03.2017 arealavgrensing på hvor en ny brannstasjon i Oppdal kommune skal kunne plasseres innenfor sentrumsområdet.

Det er anslått ett arealbehov mellom 2800 og 3500 m2 for formålet, og aktuelle areal må være av en slik størrelse med tanke på muligheter for senere utvidelse av bygningsmassen.

Kartet viser arealer innenfor sentrumsområdet som kan være aktuelle for formålet.

Tilbud skal inneholde:

  • Grunneiers navn
  • Gård – og bruksnummer – aktuelle arealer inntegnet på kart
  • Aktuell størrelse på areal
  • Kjente begrensinger på aktuelle arealer (heftelser, forurensinger til grunn etc)
  • Påstående bygningsmasse og beskrivelse av disse
  • Prisantydning på arealene inklusive eventuell påstående bygningsmasse. (bindende i 6 mnd)

Frist for innlevering av tilbud er satt til mandag 24.04.2017 kl. 12.00. Kontaktperson: Per Olav Lyngstad, tlf 918 96 054, e-post: per.lyngstad@oppdal.kommune.no
Innkommende tilbud på aktuelle arealer vil bli vurdert opp mot tegninger, funksjonsbeskrivelse og utrykningstid. Endelig politisk godkjenning av plassering er planlagt før sommerferien 2017.

 


Publisert: 06.04.2017
Sist endret: 06.04.2017 07.00