Ingen nye positive prøver i dag

25. januar: Det er ingen nye som har testet positivt på covid 19 i Oppdal de siste dagene. Etter at kommunen i går gikk ut med en anmodning om at alle som har vært i en av de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset eller hatt besøk derfra om å teste seg, vil det i dag bli testet 112 personer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Selv om det nå ser ut til at vi har få smittede i Oppdal, er det grunn til å minne om at situasjonen er svært skjør. Koronagruppen vil fortsatt anmode om at de som har kommet til Oppdal fra aktuelle kommuner på det sentrale Østlandet, eller hatt besøk av personer fra de samme stedene om å teste seg. Det anmodes om at det tas en test så raskt som mulig, og at de som har ankommet etter eller hatt besøk fra og med den 18. januar også tar en ny test sju dager etter ankomst/besøk. Dette for å forhindre mulig spredning av det muterte viruset, og evt. raskt kunne slå ned en slik smitte.

Anmodningen om å teste seg gjelder kun de som har relasjon til en av de 10 kommunene:

• Nordre Follo
• Oslo
• Enebakk
• Ås
• Vestby
• Nesodden
• Indre Østfold
• Moss
• Frogn
• Våler

De samme personene anmodes om å begrense sosial kontakt utover jobb og skole til et minimum. Personer fra disse områdene bør ha hjemmekontor der dette er mulig inntil svar på test på dag sju.

Det planlegges nå vaksinering av de over 85 år. Dette vil starte i uke 6. Onsdag denne uka vil det gå ut en sms til alle i denne aldersgruppen, og Oppdal kommune anmoder om at pårørende bistår sine nærmeste til å besvare denne meldingen. Time til vaksinering i uke 6 og 7 vil bli gitt på sms. De vi ikke hører noe fra vil bli oppringt.

Koronagruppen har mottatt flere innspill fra befolkningen om at det bør være påbud om bruk av munnbind i helgene. Oppdal er nå på risikonivå 1 med lav smitte men vi ser det er usikkerhet i landet med tanke på spredning av det nye muterte viruset. Slik smittesituasjonen er i Oppdal nå mener ikke koronagruppen at det er riktig å innføre et slikt påbud, men vi fortsetter å anbefale alle å bruke munnbind når de er på steder med mye folk, og da spesielt på butikkene i helgedagene. Denne anbefalingen kan gå over til påbud dersom smittesituasjonen endrer seg.

Koronagruppen vil videre oppfordre alle i Oppdal til å laste ned appen Smittestopp som skal forhindre at koronaviruset sprer seg i samfunnet.


Publisert: 25.01.2021
Sist endret: 25.01.2021 15.10