De utrolig årene

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan forstå og møte ditt barn?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Barn`                  Velkommen til høstens De Utrolige Årene- foreldregruppe!

Har du barn i alderen 3 - 6 år og ønsker å lære mer om hvordan du kan forstå og møte ditt barn best mulig gjennom ulike utviklingstrinn i barnehagealder og fram mot skolestart?

Har dere gått dere fast i negative samspillsmønster?

Har du bekymringer omkring ditt barns utvikling eller oppførsel?

Er familien i en stressende eller utfordrende livssituasjon som også kan påvirke barna?

I så fall kan De Utrolige årene være noe for deg/ dere!

God utviklingsstøtte fra nære voksne kan forebygge utvikling av negativt samspill og atferdsvansker hos barnet på lengre sikt.

DUÅ er en metode som er godt dokumentert gjennom forskning, både i internasjonale studier og studier i Norge. Forskning viser at deltagelse i DUÅ-gruppe gir:

  • en mer positiv relasjon mellom voksne og barn
  • stressnivået i familien reduseres
  • foreldrenes oppdragelsesstrategier blir mer positive enn de var før

Hvor, når og hvordan?

Vi starter opp ny gruppe i Oppdal midten av september. Ukedag og tid avgjøres når vi ser hva som passer best for flest.

Gruppeløpet går over 14 samlinger, ca. 2- 2,5 timer pr gang.

Med utgangspunkt i videoeksempler, øvelser og diskusjoner kommer gruppedeltakerne, under veiledning av gruppeledere, i fellesskap fram til strategier som styrker relasjonen mellom foreldre og barn og bidrar til gode løsninger på typiske utfordringer for småbarnsforeldre.

Kurset er helt gratis, og foreldre fra Rennebu og Oppdal er velkomne. Det er også mulig å ha med andre som har en viktig rolle overfor barnet ditt- f.eks. onkel eller bestemor. 

Vi håper du vil være med J

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Hilsen Odin Sande og Grete Heidi Rønning, gruppeledere

E-post:

odin.sande@oppdal.kommune.no og grete.ronning@oppdal.kommune.no

Tlf. 7240 13 04 eller 7240 13 03, mobil : 918 96 056

 


Publisert: 18.08.2017
Sist endret: 18.08.2017 12.17