Drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4

Det blir drop - in tilbud med oppfriskningsdose 4 for personer over 65 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid 19 i Oppdal kulturhus TORSDAG 8. SEPTEMBER fra 09.00 - 13.00.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Vaksinetilbudet gjelder oppfriskningsdose  for innbyggere:

  • over 65 år (født i 1957 eller tidligere)
  • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dette gjelder for de som  har fått dokumentasjon fra sin legespesialist. Dette gjelder personer med feks organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft ,nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon , Downs syndrom, kronisk nyresykdom og nyresvikt.

Kriterier for å kunne ta  oppfriskningsdose:

  • Det må være minimum 3 uker siden gjennomgått infeksjon med covid-19
  • Det må være minst 4 måneder siden siste vaksinedose før du kan få oppfriskningsdose .

Kommunen vil ikke lengre kalle inn befolkningen til vaksinering.

Alle som ønsker vaksine må enten bestille seg time på Vitusapoteket ,møte opp på drop - inn tilbudet TORSDAG 8 SEPTEMBER. fra 09.00 - 13.00. eller benytte tilbudet i  Rennebu kommune.

Vaksineringen foregår i samarbeid med Rennebu kommune som vaksinerer i kultursalen på Berkåk  ONSDAG 31 august fra 10.00 - 16.00. Befolkningen i Rennebu og Oppdal er velkommen til å benytte seg av tilbudet i begge kommunene. 


Publisert: 16.08.2022
Sist endret: 16.08.2022 13.39