Forvaltningsplan for verneområdene på Dovrefjell - oppstarts- og informasjonsmøte

Møtet er 2. juni, kl 1900 på teams og rettet mot Oppdal kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dovrefjell nasjonalparkstyre har vedtatt oppstart av rullering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Dovrefjellområdet. Gjeldende forvaltningsplan er fra 2006 og siden den gang er verneområdene utvidet gjennom vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Forvaltningsplanen detaljerer verneforskriften og gir føringer for behandling av søknader og forvaltning av verneområdene.

Rulleringsarbeidet er beskrevet i en egen prosjektplan, denne finnes på hjemmesidene til Dovrefjell nasjonalparkstyre: https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell Nasjonalparkstyre ønsker innspill til planarbeidet og prosjektplanen. Innspill kan sendes til sfinpost@statsforvalteren.no

Dovrefjell nasjonalparkstyre arrangerer nå åpne informasjonsmøter på nett (teams) for hver kommune som har areal innenfor verneområdene på Dovrefjell. Lenker til disse møtene finner en på hjemmesidene til Dovrefjell nasjonalparkstyre https://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell. Innspill og konkrete problemstillinger kan også gis i disse møtene.

Vi håper at du har anledning til å bli med.

Vel møtt!


Publisert: 25.05.2022
Sist endret: 25.05.2022 08.12