Forhåndstemming i Oppdal

Forhåndsstemmingen foregår i servicetorget i rådhuset, fra mandag 12.august til og med fredag 6.september , mandag – fredag, kl. 08.00 – 15.00. Torsdagene 29.08. og 5.09. utvides åpningstiden i servicetorget til kl. 18.00.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I tillegg er det mulig å forhåndsstemme på biblioteket i kulturhuset lørdag 24.august og lørdag 31.august, begge dager  kl. 11.00 – 14.00.

Husk å ta med legitimasjon m/bilde!  Har du mottatt valgkort i posten, kan du ta med dette når du forhåndsstemmer. Det forenkler valgfunksjonærenes arbeid, og det går raskere for deg å stemme.

Forhåndsstemming på institusjoner

For de som oppholder seg på BOAS og Oppdal helsesenter og tilliggende trygde- og omsorgsboliger blir det anledning til å forhåndsstemme mandag 2. september.  Klokkeslett kunngjøres ved oppslag på institusjonene og her på hjemmesiden.

Syke og uføre som bor hjemme

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker hjemme eller der du oppholder deg.  Skriftlig søknad sendes Oppdal kommune v/valgstyret, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, på e-post til postmottak@oppdal.kommune.no  eller du kan ringe servicetorget i rådhuset, tlf. 72 40 10 00, innen tirsdag 03. september kl. 15.00.

Oppdal, 5.08.19

Kirsti Welander

Valgstyrets leder


Publisert: 08.08.2019
Sist endret: 08.08.2019 08.12