Mottakere av stønader og ytelser

2.4. Mottakere av stønader og ytelser

2.4.1. Eneforsørgere

Som eneforsørger regnes personer som mottar utvidet barnetrygd. Dette inkluderer også noen samboere. Analyser viser at eneforsørgere oftere har lavere inntekt enn husholdninger med flere voksne medlemmer.

2.4.2.Barn av eneforsørgere 

2.4.3.Mottakere av stønad til livsopphold

Publisert: 28.02.2020 15.09
Sist endret: 28.02.2020 15.09