Arbeidsledighet

2.2.3. Inntektsulikhet

P90/P10 er forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den personen som befinner seg på 10-prosentilen. Det er altså inntekten til den som har den 90 % høyeste inntekten i befolkningen sammenlignet med den som har den 10 % laveste inntekten. Om man sorterer 100 personer stigende etter inntekt, er P90/P10 forholdet mellom inntektene til person nummer 90 (den tiende høyeste) og person nummer 10 (den tiende laveste).

 2.2.4. Lavinntekt (husholdninger ekskl. brutto finanskapital over 1G)

Personer som bor i husholdninger med inntekt under 50 % og 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Husholdninger med en brutto finanskapital på 1G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke som lavinntektshusholdninger.

 2.2.5. Barn som bor i husholdninger med lavinntekt etter kommunale grenser for lavinntekt

Barn (0-17 år) som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av kommunal og fylkeskommunal medianinntekt, beregnet etter EU-skala.

 2.3.Arbeidsledighet

Publisert: 28.02.2020 15.12
Sist endret: 28.02.2020 15.12