Befolking

1.1.1. Befolking

Folketall

Oppdal kommune har per 2. kvartal i 2019 6971 innbyggere

Befolkingsvekst

Prosentvis befolkningsvekst sammenlignet med hele landet og fylket (utvikling)
Oppdal kommune, 2008-2018

ÅrstallOppdalHele landetTrøndelag
2008 1 1,3 1,1
2009 -0,4 1,1 1,1
2010 1,28 1,28 1
2011 0,99 1,3 1,2
2012 0,6 1,28 1,4
2013 0,28 1,19 0,9
2014 0,59 1,17 1
2015 0,5 0,9 0,8
2016 1,3 0,82 1,1
2017 -0,09 0,7 0,9
2018 0,09 0,6 0,7

Alders- og kjønnsfordeling

I 2019 er det i Oppdal kommune 98 kvinner per 100 menn. 

Alders- og kjønnsfordeling
Oppdal kommune - 2019

AlderMennKvinner
0-17 år 700 650
18-49 år 1350 1220
50-66 år 820 780
67-79 år 420 500
80+ 190 220

 

I Oppdal er 5,4 % av befolkningen over 80 år, dette er vesentlig høyere enn både Trøndelag (4,1 %) og landet som helhet (4,2 %) (Kommuneprofilen). 
SSBs befolkningsprognoser viser at gruppen over 80 år kommer til å fortsette å øke frem mot 2040. I 2019 har vi 380 personer over 80 år i kommunen. Dette tallet forventes å stige til 772 i 2040.
Også gruppen 67-79 år forventes å øke i denne perioden, men vi ser ikke like kraftig økning her. I 2019 har vi 938 personer i denne aldersgruppen, og denne forventes å økes til 1242 frem til 2040.
Vi ser at den eldre befolkningen er økende. Vi ser den kraftigste økningen i aldersgruppen 65-79 år.

 

Sivilstatus

 

Befolkningsutvikling 1996 - 2019

 

Befolkningsutvikling

Oppdal kommune, 1996 - 2019

ÅrstallAntall
2000 6300
2005 6450
2010 6600
2015 6850
2018 6990
2019 6990

Befolkningsprognoser 2019 – 2040


SSBs befolkningsprognoser tilsier at befolkningen i Oppdal vil være 7804 i 2040. Det er 815 personer eller 11,6 % flere enn i dag. Sammenlignet med Trøndelag som helhet som antas å få en befolkningsvekst på 12,3 % i samme periode. Norge forventes en befolkningsvekst på 13,5 %. Prognosene viser altså at Oppdal kommune vil vokse saktere enn landssnittet på 13,5 %.

 

Nettoinnflytting


Frem til starten av siste kvartal av 2019 har 11 personer flyttet til Oppdal i 2019 (SSB, 01222)

 

Publisert: 02.03.2020 12.45
Sist endret: 02.03.2020 12.45