Boforhold og nærmiljø

2.5. Boforhold og nærmiljø

2.5.1. Boforhold

Eierstatus bolig
I 2018 er det 71,9 % som eier egen bolig (selveier), 2,8 % er andels- eller aksjeeier mens 25,3 % leier. 

BoligtypeAntall
Selveier 71,9
Leier 25,3
Andels-/akjeeier 2,8

 Bor trangt

368 personer bor trangt (med få rom og kvadratmeter) i Oppdal kommune i 2018.

 

2.5.2.Nærmiljø

Publisert: 28.02.2020 15.11
Sist endret: 28.02.2020 15.11