Inntekt

 2.2.Inntekt

 2.2.1.Gjennomsnittlig bruttoinntekt

 2.2.2. Median inntekt (husholdninger)

Median inntekt for husholdninger kun tilgjengelig frem til 2016 på kommunehelsa statistikkbank. Da var den 475 000 i Oppdal kommune (498 000 for hele landet).

Publisert: 28.02.2020 15.08
Sist endret: 28.02.2020 15.08