Barn, familie og husholdninger

1.1.3. Barn, familie og husholdninger

Husholdningstyper

 

Aleneboende

I Oppdal kommune bor 1119 personer alene i 2019 (SSB, tabell 06070).

1.1.4.Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

 

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre etter nasjonalitet
Oppdal kommune - 2019

LandAntall
Danmark 14
Sverige 38
Bosnia-Hercegovina 19
Bulgaria 8
Estland 10
Latvia 59
Litauen 70
Polen 122
Romania 10
Enitrea 84
Etiopia 13
Kongo 10
Kongo-Brazzaville 0
Sudan 15
Afghanistan 14
Irak 29
Myanmar 15
Syria 29
Thailand 17

Innvandrere etter landsbakgrunn per 1. januar 2018 (topp 3)
Andel med to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre registrert bosatt i Norge per 1. januar, i prosent av befolkningen.

 

1.1.5. Befolkning i yrkesaktiv alder
I 2019 er 62,9 % av befolkningen i yrkesaktiv alder (kommunehelsa statistikkbank). 64,7 % av mennene er i yrkesaktiv alder, mens 61 % av kvinnene.


1.1.6. Kvinner per 100 menn
I 2019 er det 98 kvinner per 100 menn i Oppdal kommune.

Publisert: 02.03.2020 12.47
Sist endret: 02.03.2020 12.47