I nærmiljøet ligger fine turområder som vi benytter oss av gjennom hele året. Aune barneskole og kulturhuset  med badeanlegg ligger også i gangavstand fra barnehagen. 

I Pikhaugen barnehage legger vi til rette for lek gjennom hele dagen, både inne og ute. Personalet lager ulike lekesoner, slik at barnas lek blir skjermet. Barnehagens arbeide preges av å skape gode relasjoner mellom personalet, voksne og barn og barna i mellom. 

Vi har stort fokus på at vårt barnehagemiljø skal være trygt og godt, og v i legger stor vekt på et nært og åpent foreldresamarbeid.

 

Besøk oss på Facebook

Pikhaugen barnehage

Åpningstid: kl.7.00 -16.30

Styrer: Ann Kristin Rosset