I nærmiljøet ligger fine turområder som Kullsjøen og sentrumsløypa. Aune barneskole og kulturhuset  med badeanlegg ligger også i gangavstand fra barnehagen. Innenfor gjerdet har vi en hel skog til disposisjon. Hos oss arbeider vi med jevnaldergrupper og gir barna et pedagogisk tilbud tilpasset sitt alderstrinn. Vi legger vekt på barns medvirkning og mestringsfølelse. God kontakt med foreldre er viktig for oss.

Barnehagen er stor nok til å gi et spennende fagmiljø og mange lekekamerater å velge mellom, og liten nok til at alle barn og voksne blir godt kjent og kan ta vare på hverandre. De minste barna møter et skjermet miljø på vår småbarnsavdeling med 12 plasser og 4 voksne.

Besøk oss på Facebook

Pikhaugen barnehage

Åpningstid: kl.7.00 -16.30

Styrer: Ann Kristin Rosset