Skoleruta

Skoleruta

Innlogging nettressurser

Skolen bruker Visma Flyt skole til fravær, IUP og digital meldingsbok. Innlogging 

Visma Flyt skole

Skolen bruker Showbie til skolearbeid, infoflyt og planer. Innlogging

Showbie   

Barnehagen bruker Mykid til kommunikasjon mellom barnehage-hjem. Innlogging

Mykid  

Oppvekstsenteret bruker facebook for å profilere seg utad. Lenke til

Facebook