Aune barneskole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om skolen

Aune barneskole ligger i Oppdal sentrum. Pr. i dag er det 440 elever fra 1.-7. trinn, og 70 ansatte.  SFO har 140 barn. Skolen er mottakssskole for minoritetsspråklige elever.

Skolen er organisert i småskoletrinn (1.-4.) og mellomtrinn (5.-7.).  Administrasjonen ved skolen består av rektor, 2 inspektører, SFO-leder og sekretær. 

Skolens visjon: "Mot i brystet, vett i pannen - med hjertet for Aune".

 

Telefonliste:

481 13 066: Øyvind Melhus, rektor

918 96 045: Torunn Haugen, inspektør

413 71 644: Anne Øberg, inspektør

932 89 949: Ola Rostad Klaveness, inspektør

951 80 698: Tove Thun Almlid, SFO-leder

918 96 046: Marit Donali Hoel, merkantil

918 96 088: SFO

 

Skoleruta

Skoleruta

Skoledagens inndeling:

1.-4. trinn 5.-7. trinn
kl. 08.30-10.30: 1.økt kl. 08.30-10.30: 1.økt
kl. 10.30-11.30: Friminutt + mat kl. 10.30-11.30: Friminutt + mat
kl. 11.30-13.15: 2.økt kl. 11.30-13.15: 2.økt (man,tor)
  kl. 11.30-14.15: 2.økt (tir,ons,fre)

SFO

Åpningstid: kl. 07.00-16.30

SFO-leder: Tove Thun Almlid  tlf 951 80 698

Skolefritidsordning er et tilbud om tilsyn og omsorg for de minste barna før og etter skoletid.  Alle barn fra 1.-4. trinn kan søke om plass ved Aune SFO.Les mer

Søk plass i SFO

Åpningstider og plasstilbud

Betalingssatser

Vedtekter SFO

Råd og utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er representanter i skolens organer.  FAU skal bidra til å skape et godt samhold mellom hjem og skole, og legge til rette for positiv utvikling hos elevene. 

Leder og nestleder i FAU sitter i samarbeidsutvalget (SAU) ved skolen, og har påvirkningskraft i selve organiseringen av skolen. 

Leder: Kjersti Tuko-Barkhall

Samarbeidsutvalget

I samarbeidsutvalget sitter rektor og representanter fra foreldre, ansatte, elever og Oppdal kommune.

Samarbeidsutvalget uttaler seg i saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget fungerer også som skolemiljøutvalg.

 

Elevråd

Skolen har et elevråd med representanter fra elevene. En lærer har funksjonen Elevrådslærer, og har som oppgave å hjelpe elevrådet i arbeidet. Ved vår skole er det Øyvind Melhus som innehar denne funksjonen.

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg og komme med forslag i saker som gjelder elevenes nærmiljø.

Elevråd er hjemlet i Opplæringsloven.


Publisert: 20.04.2016
Sist endret: 12.09.2022 12.12
Aune barneskole

Besøksadresse:

Skulsvingen 23
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokanns veg 2

Telefon: 918 96 046