Innsyn i postlister og politiske utvalg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innsyn

Ved bruk av eInnsyn finner du postlister, oversikt over politiske møter, saksdokumenter og protokoller fra møtene.

All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Dette betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisene, på nett eller på nyhetene. Oppdal kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-poster o.l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlig. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, skal disse sendes i brevs form, og ikke på e-post. E-post er ikke en sikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

Slik finner du fram i postlistene:

Postlister

I postlistene finner du en oversikt over alle inngående og utgående dokumenter, der det nyeste ligger øverst. Setter du markøren/pilen på teksten vil du få opp en boks med saksnummer og andre opplysninger. Klikker du på teksen vil det komme opp et pdf-symbol som du kan klikke på for å åpne dokumentet. Ønsker du f.eks. å se en byggesak, kan du skrive inn gnr/bnr (eks: 123/12) i søkefeltet. Det kan også være lurt å legge inn gnr. 123 bnr. 12 for å være sikker på å få opp alle dokumenter. Grunnen til dette er at sakstitler legges inn med gnr/bnr og dokumenter i saken legges inn med gnr. bnr. Du kan søke deg tilbake i dokumentene i overkant av tre år. Du kan også finne dokumenter ved å bruke søkeord. Bruk stjerne* foran og bak søkeordet. Under "Flere valg" kan du avgrense søket ved å legge inn et datospenn. Finner du ikke dokumentet du ønsker å se ta kontakt på e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no eller tlf 72 40 10 00

Arkivloven          Offentlighetsloven          Forvaltningsloven          Personopplysningsloven

Slik finner du fram i utvalgsmøter:

Utvalgsmøter

Inneholder møteoversikt til alle utvalgene, som f.eks kommunestyret, formannskapet og bygningsrådet. Saksdokumenter og protokoller fra møtene (fra og med januar 2013) finner du ved å trykke på valgt møtedato. Ønsker du saksdokumenter fra tidligere år, send e-post til post@oppdal.kommune.no eller ring servicetorget tlf. 72 40 10 00. Søker du etter et utvalgsmøte tilbake i tid, trykk på vis utvalgsmøter sortert på utvalg og trykk neste til du kommer til det utvalget du ønsker å se. Utvalgene ligger alfabetisk.

Innsynsbegjæring

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter. Oppdal kommune har elektronisk postjournal, det vil si at vi publiserer alt av inn- og utgående brev til og fra kommunen så lenge det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Alle politiske saksframlegg er også publisert.

Hva kreves?

Krever du innsyn i saksdokumenter, må krevet gjelde et identifisert saksdokument, en bestemt sak, eller innen rimelighetens grenser av en bestemt art/type.

Hvordan får jeg innsyn?

Bruk knappene øverst i artikkelen - postlister, her finner du alle inn og utgående dokument til og fra kommunen. I postjournalen ser du saksnummer, journaldato, tittel og avsender/mottaker. Helt til høyre i oversikten finner du selve saksnummeret. Ønsker du tilgang til eldre dokumenter, ta kontakt på post@oppdal.kommune.no eller ring servicetorget på 72 40 10 00

Hva gjør jeg nå dokumentet er untatt offentlighet?

Dersom du ønsker innsyn i saker untatt offentlighet må du sende en henvendelse på e-post til: post@oppdal.kommune.no eller ring servicetorget på tlf: 72 40 10 00

Hvor lang tid tar det?

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke mottar svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag og kan påklages. https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§32

Hvordan klager jeg?

Hvis kravet ditt om innsyn blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Slik klager du:

Fylkesmannen er overordnet klageinnstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått et svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet, siden dette regnes som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I klagebehandlingen kan Fylkesmannen bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

 

 


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 12.03.2019 10.50