Fritak religionspregede aktiviteter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I følge opplæringsloven § 2-3a skal skolen vise respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning og sikre retten til likeverdig opplæring.

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldrene få fritak fra de deler av opplæringen ved den enkelte skole som de ut fra egen religion eller livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn, eller som de på samme grunnlag opplever som støtende eller krenkende. Det er ikke nødvendig å begrunne melding om fritak.

Det kan ikke kreves fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanene. Det vil si at alle elever eksempelvis skal lære om de ulike religionene og livssynene som det er kompetansemål innenfor i læreplanverket.

Skjema for melding om fritak


Publisert: 25.02.2016
Sist endret: 25.02.2016 13.50