ledige stillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Velkommen som søker på ledige stillinger i Oppdal kommune!

 

SE VÅRE LEDIGE STILLINGER            SØKERVEILEDNING

 

Ledige stillinger i Oppdal kommune finner du ved å gå inn på «SE VÅRE LEDIGE STILLINGER». Dersom ingen stillinger vises, har vi for tiden ingen.

Har du spørsmål om utlyste stillinger, ta direkte kontakt med kontaktpersonene det henvises til i stillingsannonsene.

 

Offentliggjøring av søkere

Oppdal kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det betyr at du som søker må begrunne spesielt om du ønsker at din søknad skal unntas offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentleglova.

Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger noen spesiell/særskilt grunn, blir søker varslet om at søknaden offentliggjøres.

 

Like muligheter

I Oppdal kommune har alle like muligheter til ansettelse uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi tilrettelegger for personer med nedsatt funksjonsevne, så langt det er mulig.

 

Arbeidsgiverstrategi

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på disse hovedprinsippene:

  • Verdibasert ledelse og medarbeiderskap
  • Åpenhet og etikk
  • Lærende organisasjon
  • Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser
  • God og effektiv drift

Publisert: 01.02.2016
Sist endret: 01.10.2020 08.19
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00