ledige stillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Jobbe i Oppdal kommune

Oppdal er den sørligste kommunen i Trøndelag, og har rett i overkant av 7300 innbyggere. Med korte avstander til Trondheim og mørebyene Molde og Kristiansund er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovre med over 4200 hytter.

Om Oppdal 

Slik søker du jobb hos oss

Dersom du vil søke på en stilling hos oss, må du sende søknaden gjennom vårt elektroniske rekrutteringssystem Visma EasyCruit. Du kommer inn på elektronisk søknadsskjema ved å klikke på «Søk her» for den aktuelle stillingen. For å forebygge mot forsøk på phising/svindel, gjør vi oppmerksom på at vi aldri ber om at du oppgir BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Opplever du problemer med å søke elektronisk, må du ta kontakt med systemansvarlig før søknadsfristens utløp: Konsulent lønn/personal Line Mellem, telefon: 907 10 963 eller epost: line.mellem@oppdal.kommune.no

Søknadsprosessen:
CV-informasjon skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Alle felter med rød stjerne må fylles ut for å gå videre i prosessen og sende inn søknad. Funksjonen med automatisk utfylling fra CV er nyttig med tanke på at det blir mindre å skrive inn manuelt, men funksjonen er ikke alltid tidsbesparende. Bruk av automatisk utfylling oppleves noe mer krevende med tanke på å sjekke og korrigere at opplysninger blir lest inn riktig av systemet. Dersom en rød boks med en feilmelding vises, er det den innlagte/innleste informasjon under feilmeldingen som må sjekkes. Du må da velge «endre» for å korrigere feilen, og det vil da komme frem tydeligere hva som mangler.

Hvis søknadsskjemaet fylles ut manuelt, unngås som regel disse feilmeldingene på felter som ikke er fylt ut.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 30 minutter, vil du ramle ut av det elektroniske søknadsskjemaet.
Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon kan legges ved i søknaden. Om du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju.

Du velger selv om du ønsker å opprette deg brukerprofil i rekrutteringssystemet vårt eller ikke. Vil du at CV-informasjon din skal forbli lagret til neste gang du skal søke, må du opprette deg en brukerprofil som denne informasjonen kan lagres på. Du kan søke på stillinger uten å opprette en bruker.

Glemt passord for pålogging til brukerprofil?
Bruk glemt passord-funksjonen i EasyCruit. Dersom du ikke mottar epost med passord, sjekk om eposten ligger i søppelpost.

Alle som har sendt inn søknad vil umiddelbart motta en bekreftelse på oppgitt epostadresse. Dersom du ikke mottar bekreftelse bør du ta kontakt for å sjekke at søknaden er mottatt.

Vedrørende offentlig søkerliste:
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere som har bedt om unntak fra offentlig søkerliste og oppgitt en begrunnelse for det, vil i så fall bli forhåndsvarslet om dette.

Konfidensiell behandling vurderes etter reglene i offentlighetsloven § 25, som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det. Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, men som ikke oppgir begrunnelse, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad og heller ikke varslet om oppføring på offentlig søkerliste.

Like muligheter:
I Oppdal kommune har alle like muligheter til ansettelse uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi tilrettelegger for personer med nedsatt funksjonsevne, så langt det er mulig.

Våre ledige stillinger

SE VÅRE LEDIGE STILLINGER    

 


Publisert: 01.02.2016
Sist endret: 01.10.2020 08.19
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00