ledige stillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nedenfor vises ledige stillinger i Oppdal kommune. Om ingen stillinger vises, har vi for tiden ingen.

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på disse hovedprinsippene:

Verdibasert ledelse og medarbeiderskap
Åpenhet og etikk
Lærende organisasjon
Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser
God og effektiv drift

Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal oppleve god livskvalitet. Kommuneplanens samfunnsdel setter derfor fokus på livskvalitet i Oppdal framover, og peker på tre faktorer for at vi skal kunne lykkes med å oppnå god livskvalitet.

Folkehelse                             
Omsorg
Stedsutvikling

I Oppdal kommune har alle like muligheter til ansettelse uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi tilrettelegger for personer med nedsatt funksjonsevne, så langt det er mulig.

I hver utlysningstekst finner du lenke til vårt elektroniske søknadsskjema. Du må sende e-søknad for hver stilling du søker på. Åpne søknader behandles ikke særskilt.

Har du søkt på en stilling tidligere, vil tidligere innlagte opplysninger dukke opp i det nye søknadsskjemaet. Forutsetningen er at du logger deg inn med brukernavn og passord eller BankID.

Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved offentliggjøring av søkerliste.

Vi bistår gjerne hvis du trenger hjelp eller har spørsmål i forbindelse med søknadsskjema. Kontakt servicetorget på telefon 72 40 10 00 eller send e-post til: servicetorg@oppdal.kommune.no

Vil du lese mer om oss?

 

Ledige stillinger
Ledige stillinger:      Enhet/arbeidssted: Søknadsfrist:
Driftsoperatør 100% stilling     Tekniske tjenester, avd. bygg 15. juli 2020
Helsesykepleier  i skolehelsetjenesten/HFU     Helsestasjonen 15. juli 2020
Tilkallingsvikarer     Kommunale barnehager og SFO  

Publisert: 01.02.2016
Sist endret: 29.05.2020 12.00
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00