Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Valgresultat 2023

 All informasjon om valgresultatet finner du på valgresultat.no.

Faste medlemmer i kommunestyret 2023-2027

Faste medlemmer - Kommunestyret 2023-2027

Mandat nr:

Parti:

Navn:

1

Venstre

Elisabeth Hals

2

Arbeiderpartiet

Eirin Heggvold

3

Senterpartiet

Ola Husa Risan

4

Høyre

Ingvill Dalseg

5

Venstre

Haakon Eldar Nordseth

6

Arbeiderpartiet

Tor Snøve

7

Senterpartiet

Heidi Aarsheim Bøe

8

Høyre

Thorvald Storli

9

Venstre

Ingrid Husdal Dørum

10

Fremskrittspartiet

John Lauritzen

11

Arbeiderpartiet

Magni Helene Øveraas

12

Venstre

Iver Stølen Vammervold

13

Senterpartiet

Ola Skarsheim

14

Kristelig Folkeparti

Alf Morten Olsen

15

Høyre

Eli Dahle

16

Venstre

Åshild Medgarden

17

Arbeiderpartiet

Trond Mesloe

18

Senterpartiet

Odd Arne Hoel

19

Venstre

Odin Sande

20

SV - Sosialistisk Venstreparti

Tore Aasheim

21

Høyre

Arvid Langseth

22

Arbeiderpartiet

Rune Morten Myrhaug

23

Miljøpartiet De Grønne

Arne Rønning

24

Fremskrittspartiet

Olav Kvam

25

Venstre

Hans Bøe

Varamedlemmer i kommunestyret 2023-2027
Varamedlemmer - Kommunestyret 2023-2027
Nr:  Arbeiderpartiet
1 Arnstein Granlund
2 Arnt Gulaker
3 Gry Terese Hoel
4 Ingrid Skrøvseth
5 Ingrid Sylthe Viken
6 Frode Haarstad
7 Siv Anita Rise
8 Odd Gorseth
Nr:  Fremskrittspartiet 
1 John Gisnås
2 Sigmund Fostad
3 Tore Storli
4 Alexandra Nøstdal
5 Gunnar Sand
Nr:  Høyre
1 Solveig Rise Mjøen
2 Linda Blindheim
3 Terese Guldberg Norheim
4 Kjell Auke
5 Olav Martin Mellemsæter
6 Tomas Acevedo Rosset
7 Erik Skjøtskift
Nr:  Kristelig Folkeparti
1 Heidi Pawlik Carlson
2 Ola Tor Vagnildhaug
3 Hans Edvard Thyve
4 Peder Haugset
Nr:  Miljøpartiet De Grønne
1 Ola Vollan
2 Tor Olav Naalsund
3 Pål Røsrud
4 Signe Kari Gulaker Vognild
Nr:  Senterpartiet
1 Rolf Sverre Holum
2 Vemund Ørstad
3 Kari Toftaker
4 John O Torve
5 Ingrid Sønsterud Myren
6 Torbjørn Gunnes Mikkelsen
7 Tove Godtland
Nr:  SV - Sosialistisk Venstreparti
1 Ingvild Vikan
2 Brit Eide Fredriksen
3 Carl S. Bjurstedt
4  Ellinor Larsdotter Svisdal
Nr:  Venstre
1 Bård Skaslien
2 Jonas Horvli
3 Halvor Hoel 
4 Kerstin Bergenwall
5 Mari Bakken Fagerhaug
6 Ragnhild Meland
7 Kjetil Christian Sandsten
8 Henrik Ottersen
9 Tore Skaslien
10 Kristin Toftaker Killingberg

Praktisk informasjon

Mandag 11. september er det valgdag i Oppdal kommune. Du kan avgi din stemme i følgende lokaler kl. 10:00-20:00:

  • Kulturhuset, allsalen
  • Drivdalen oppvekstsenter, gymsalen
  • Midtbygda oppvekstsenter, gymsalen

For mer informasjon, se Valgdirektoratets sine sider for valglokaler. 

Manntall/Valgkort/Stemmerett/Legitimasjon

Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett. For å utøve stemmeretten må du være registrert i et manntall. Det er registrert bostedsadresse den 30. juni 2023 som avgjør hvor du kan stemme på valgdagen. Dersom du har meldt flytting etter denne datoen vil du stå i manntallet i den kommunen du var folkeregistrert i før 30. juni. 

Valgkortet sendes til innbyggernes digitale postkasse innen 10. august.
Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Alle velgere skal legitimere seg. Dette gjelder både ved forhåndsstemmegivingen og på valgdagen.
Legitimasjon må ha bilde. Legitimasjon kan for eksempel være pass, ID-kort, førerkort eller bankkort med bilde.

Utleggingsmanntall - offentlig ettersyn

Frem til valgdagen 11. september ligger utleggingsmanntallet til ettersyn i Servicetorget, Rådhuset, på Oppdalsporten og Joker Festa. Sametingets valgmanntall ligger også til offentlig ettersyn selv om det ikke er sametingsvalg i år. 

Dersom noen mener at en selv eller noen andre uriktig er registrert eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter feilen. Kravet må være skriftlig og begrunnet. Eventuelle feil vil bli rettet så langt det lar seg gjøre i perioden fram mot valgdagen. Krav om retting sendes til post@oppdal.kommune.no eller Valgstyret i Oppdal, postboks 1, 7340  Oppdal

Forhåndsstemming

Hvis du ikke har mulighet til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 8. september eller på valgdagen 11. september, kan du tidligstemme fra 3. juli. Tidligstemming foregår i servicetorget i Oppdal rådhus. Åpningstid mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon m/bilde.

Ordinær forhåndsstemming foregår i Servicetorget ved Oppdal rådhus på hverdager:

  • 10. august - 8. september fra kl. 09.00-15.00
  • Torsdag 31. august og torsdag 7. september fra 09.00-18.00

Og i biblioteket i Oppdal kulturhus:

  • lørdag 26. august og lørdag 2. september fra kl. 11.00-14.00


Dersom du stemmer utenfor kommunen eller fylket du er registrert som bosatt i, vil du få utdelt stemmesedler som kun er påført de registrerte politiske partiene. Du kan da krysse av for eller skrive på hvilke parti/gruppe du vil stemme på.

Ambulerende stemmegiving (Hjemmestemming): 

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker hjemme eller der du oppholder deg.

Søknad sendes Oppdal kommune v/valgstyret, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal, på e-post til post@oppdal.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 72 40 10 00, innen torsdag 31. august 2023. Det blir avtalt tidspunkt for når stemmemottak vil skje.

Institusjonsvalg:

Det avholdes forhåndsstemming onsdag 30. august på følgende steder:

  • BOAS - i kantina kl. 10-12,
  • Oppdal sykehjem – i kantina kl. 13-15.

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme her, både beboere, personale og andre velgere.

Stemme i utlandet:

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023.

 

 

 

 

Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 på Valgdirektoratet sine sider. 

 

 

 

 

Valgliste med kandidater for kommunestyrevalget 2023

Valgstyret har godkjent følgende valgliste med kandidater for kommunestyrevalget 2023

 

Listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.00. Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. 

Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Lever elektronisk listeforslag på Valgdirektoratets sine sider!

Les om hvordan du oppretter elektronisk listeforslag på Valgdirektoratets sine sider!

Innkommende listeforslag - kommunestyrevalget 2023

Valgstyret

Kommunestyret har vedtatt at formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer i valgstyret for perioden 2019-2023, med ordføreren som leder av valgstyret og varaordføreren som nestleder.

Valgstyrets medlemmer:
Geir Arild Espnes, leder
Elisabeth Hals, nestleder
Ola Husa Risan
Ingrid Grøtte Johansson
Alf Morten Olsen
Tor Snøve
Ingvill Dalseg

Varamedlemmer:
Ingvild Vikan
Kari Toftaker
Haakon Nordseth
Else Skansen Morken
John Torve
Ingrid Husdal Dørum
Ingrid Sønsterud Myren

Valgadministrasjonen

Ida Midttun Mjøen - Telefon 901 25 926 - E-post: ida.mjoen@oppdal.kommune.no

Lillian Kleffelgård - Telefon 908 04 113 - E-post: lillian.kleffelgard@oppdal.kommune.no


Publisert: 19.03.2023
Sist endret: 19.03.2023 18.44