Moskus

Moskusen har blitt et populært og eksotisk innslag på Dovrefjell.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


moskus

 Det er satt ut moskus på Dovrefjell flere ganger.  I 1931 ble 10 dyr fra Grønland sluppet på Hjerkinn. I 1938 ble to dyr satt ut. Flokken formerte seg, men samtlige forsvant i løpet av krigen.  I årene1947-53 ble 27 nye kalver hentet fra Grønland og satt ut på Dovrefjell. Bestanden vokste i tida fram til 1978. Antallet var da 51 dyr, men etter flere uheldige hendelser som lynnedslag, forgiftninger, togpåkjørsler m.m, ble bestanden redusert til anslagsvis 36 dyr i 1983.

Antallet har økt jevnt de siste 20 årene og det er nå mellom 200 og 300 moskus på Dovrefjell. Tellingen som ble gjennomført i 2016 viser at det er minst 220 dyr.

Fylkesmannen har laget denne videoen om moskusen på Dovrefjell:

https://www.youtube.com/watch?v=jAqGfzm866s

Moskusstien på Dovrefjell

Nasjonalparkforvaltningen ønsker å bedre forholdene for villreinen. Moskusstien er merket for å gi de som ønsker å se moskus et tilbud, uten at de går langt inn i fjellet. Les mer om moskusstien her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Nyheter-miljo-og-klima/Moskusstien-pa-Dovrefjell-apnet/

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen for moskusbestanden på Dovrefjell er revidert. Planen er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Forslaget til revidert forvaltningsplan var på høring våren 2017. Det er en uttrykt målsetting at forvaltningsplanen gjenspeiler samfunnets ønske om hvordan moskusen på Dovrefjell skal forvaltes. Konfliktnivået mellom moskus og mennesker skal søkes holdt på et lavt nivå.

Moskusen var en del av faunaen i Norge for 30 000 - 100 000 år siden, men arten døde ut i Skandinavia under siste istid. Dagens bestand er etterkommere av dyr som ble innført fra Grønland årene 1947 - 1953. Dovrefjell er det eneste området i Europa hvor det finnes en livskraftig og viltlevende moskusbestand. Moskusen er å betrakte som en introdusert fremmed art i Norge.

Forvaltningen skal legge til rette for at moskus og ferdsel knyttet til den ikke truer de naturlige artene og økosystemet. Erfaringene med moskusen tilsier at arten ikke utgjør en vesentlig trussel mot andre arter eller økosystemet på Dovrefjell. Norges forpliktelser etter konvensjonen om biologisk mangfold er vurdert å ikke være til hinder for å beholde bestanden.

Bestanden skal få utvikle seg mest mulig naturlig innenfor kjerneområdet, men det bør ikke være mer enn 200 dyr om vinteren. Kjerneomradet er på 340 km2. Det er ingen endringer i kjerneområdet i revidert plan.

Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell


Publisert: 27.09.2016
Sist endret: 05.01.2018 08.54