Besøksadresse

Rådhuset, Oppdal

Åpningstid

Publikumsmottak (drop in): mandag, onsdag og fredag fra kl 12.00–14.00 (timeavtaler også utenom åpningstiden)

Telefon

55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

Telefon arbeidsgivere 55 55 33 36 kl. 08.00 - 15.30

Tjenester i NAV

Se  nav.no

Sosiale tjenester i NAV se nav.no/sosiale tjenester

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Skal du søke om sosiale tjenester får du eget skjema hos NAVs servicetorg på rådhuset. Du kan også skrive en søknad på et vanlig brevark.

Postadresse

NAV 

Inge Krokansveg 2

7340 Oppdal

Telefaks

73 43 74 11

Organisasjonsnummer:

991 376 852