Kommunale gebyrer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Når får du faktura på kommunale gebyrer?

Faktura for kommunale gebyrer faktureres 2 ganger i året:

  1. termin:      sendes ut 20. februar med forfall 20. mars
  2. termin:      sendes ut 20. september med forfall 20. oktober

 Årsbeløpet for eiendomsskatt, avfall og forskudd vann- og avløp, blir fakturert med 50 % på hver termin.

Hva blir fakturert?

Faktura 1. termin – fakturadato 20.02.:

 

Faktura 2. termin – fakturadato 20.09.:

  • Avfallsgebyr (forskjellige priser for husholdningsavfall fra private husholdninger og hytte- og fritidsboligeiere)
  • Forskudd vann- og avløp ut i fra forbruk året før
  • Årsgebyr (fastledd) for vann og avløp
  • Slamtømming etter ordinær rutetømming faktureres kun i 2. termin.
  • Eventuelle ekstra-/nødtømminger faktureres fortløpende.

Utsettelse av betaling

Ved for sen betaling påløper det forsinkelsesrenter, se forsinkelsesrenteloven

Når de sendes ut betalingsvarsel påløper det gebyr, se innkassoloven

Når du har mottatt regningen, og har behov for å dele den opp eller utsette betalingen, ta kontakt med kommunen på tlf. 72 40 10 00

Betalingssatser/gebyr

Fritak/endring av eiendomsgebyr

Retningslinjer:

Det kan gis midlertidig engangsfritak for årsgebyr på 1 år. Søknader om fritak gjelder ubebodd bolig i forbindelse med:

  • midlertidig eventuelt fast opphold på sykehjem/omsorgsbolig eller lignende
  • dødsfall/arveoppgjør
  • restaurering

Søknader om fritak må sendes før 1. termin - innen 1, januar og før 2. termin - innen 1. juli

Fritak har ikke tilbakevirkende kraft. Forfalne boliger/fritidsboliger må være revet før gebyrplikten opphører. Ved fritak fra henteordning av avfall, skal gjenværende restavfallssekker innleveres

Søknadsskjema endring eiendomsgebyr

Har du fritidseiendom i Oppdal?

Her kan du lese infoskriv om avfall, vann og avløp

Skatt og gebyr - priser

Skatt og gebyr -priser:


Publisert: 27.01.2016
Sist endret: 27.01.2016 11.10