Ukraina

Som følge av krigshandlingene i Ukraina har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet Oppdal kommune om å ta imot inntil 140 flyktninger i 2022. På denne siden vil vi oppdatere med relevant informasjon om det som skjer i kommunen knyttet til situasjonen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


For ukrainere på flukt

Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge

Er du du ukrainsk borger og på flukt fra krigen i hjemlandet? Kjenner du noen eller bor du sammen med ukrainere på flukt? Fra onsdag 16. mars kan nylig ankomne flyktninger registrere seg hos politiet.

Politiet ønsker at alle som skal registrere seg gjør avtale på forhånd via telefon 73899090 eller epost post.trondelag@politiet.no.

Поліція бажає, щоб кожен, хто хоче зареєструватися, записався на прийом по телефону 0047 73 89 90 90 або електронною поштою post.trondelag@politiet.no

Informasjon fra UDI om kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge på ukrainsk og russisk

Informasjon på eget språk

IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, oversetter fortløpende nyttig informasjon til ukrainsk, russisk og engelsk 

Bosetting

Har du bolig til utleie?

Hvis du har en leilighet godkjent for utleie eller enebolig (ikke enkeltrom i egen bolig) til disposisjon for bosetting av flyktninger, kan du ta kontakte Oppdal kommune via: 

Kontaktskjema eller post@oppdal.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe tid før du blir kontaktet. Det skyldes at behovet skal kartlegges, og at de som nå er på flukt må gjennom mottak og registrering før de kan bosettes.

Hjelpe flyktninger

Som innbygger spiller du en viktig rolle i arbeidet. Kommunen vil ha behov for frivillige som kan bistå i ulike sammenhenger. Både på kort og lang sikt. På imdi.no finner du informasjon om hvordan privatpersoner og organisasjoner kan hjelpe flyktninger: www.imdi.no/ukraina/hjelpe-flyktninger/    

Vi oppfordrer nå spesielt de som snakker ukrainsk og eller russisk om å melde seg. Selv om du ikke er kvalifisert tolk, kan du bistå som språkhjelp med hverdagslige gjøremål. 

Da kan du registrere deg her: Registrering frivillige eller send e-post til post@oppdal.kommune.no

Du vil bli kontaktet så snart vi får behov for din hjelp.

Vi minner samtidig om at Oppdal kommune er på Nyby 

Møbler og utstyr

Kommunen kartlegger fortløpende boligene som kan leies ut til flytningene, og det kan bli behov for en del møbler og utstyr. 

Har du hvitevarer, TV og møbler til overs, som er i god stand og du ønsker å gi bort?

Da kan du melde inn dette her: Møbler og utstyr eller send e-post til post@oppdal.kommune.no

Du vil bli kontaktet så snart det blir bruk for de varene du melder inn. Først og fremst trenger vi å få oversikt over hva som kan være tilgjengelig. Du forplikter deg heller ikke på noen måte.

 

Informasjon fra flyktninggruppa

Uke 30 - Behov for flere boligere, sykler og tv-er

Bosetting av flyktninger 2022. Det bosettes for tiden mange flyktninger i Oppdal. De kommer fra ulike land, og mange ankommer nå fra Ukraina. Medregnet både de som er bosatt, og de som er i prosessen med å komme til Oppdal, er tallet nå passert 100 personer. Det er derfor behov for flere boliger for langtidsleie, sykler og TV-er. Ta kontakt med Servicetorget om du kan bidra med noe av dette. 

Uke 25 - Bosetting av flyktninger 2022

Ved utgangen av juni er det kommet flyktninger til Oppdal fra følgende land: Afghanistan (10 personer), Kongo (4 personer), Ukraina (26 personer) og Syria (6 personer).

Uke 22 - Bosetting av 20 ukrainere

I løpet av uke 22 og 23 kommer det til å bli bosatt 20 ukrainere i Oppdal. Dette er familier og enslige voksne som alle har vært på mottak andre steder i landet en periode. Innvandrertjenesten sørger for at de får bolig og det de trenger for å komme i gang med livet i Oppdal.

De som har meldt at de ønsker å bidra frivillig kommer til å bli kontaktet. Dersom noen andre har ønsker om å bidra er det bare å ta kontakt med Innvandrertjenesten gjennom Servicetorget i Oppdal kommune. 

Uke 18 - Informasjon om ukrainabosetting 

Det er pr 6.5.22 fem personer fra Ukraina som er bosatt i Oppdal på bakgrunn av at de har fått midlertidig kollektiv beskyttelse. Alle disse personene er kommet til Oppdal gjennom bekjente. Det er foreløpig ikke kommet noen gjennom øvrig formidling fra IMDi. Innvandrertjenesten jobber nå med å ansette flere medarbeidere og gjøre klar boliger og øvrig tjenesteapparat. Det er meldt inn at kommunen kan ta imot 10 ukrainere pr. uke framover.


Publisert: 21.03.2022
Sist endret: 21.03.2022 16.11