Målform

Alle skolene i Oppdal har bokmål som målform.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7. trinn ønsker den skriftlige opplæringen på det andre hovedmålet enn det som er vedtatt å bruke ved skolen, har elevene rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Dersom minst ti elever krever dette, men elevene er spredd på flere skoler i kommunen, avgjør foreldrene med vanlig flertall hvilken skole opplæringstilbudet skal gis ved.

Uavhengig av avsnittet ovenfor kan de foresatte til elever på barnetrinnet velge målform i lærebøkene til barnet. Men lærebøkene i faget norsk skal uansett være på hovedmålet. Når eleven begynner på ungdomstrinnet, kan eleven selv velge målform i lærebøkene. Også på ungdomstrinnet skal lærebøkene i faget norsk uansett være på hovedmålet.


Publisert: 27.07.2017
Sist endret: 13.12.2017 15.13