Tilbudet benytter gårdens ressurser for at elevene skal  oppnå læring gjennom praktiske aktiviteter.

Innholdet i undervisningsopplegget er forankret i kunnskapsløftet.

Undervisningsopplegget planlegges og gjennomføres i samarbeid med de ulike kontaktlærerne ved skolene som benytter seg av tilbudet.  Gruppene av elever har tilbud om inn på tunet en dag pr uke hele skoleåret. 

Elevene deltar i ulike praktiske aktiviteter på gården som er relatert til gardsdrifta.

Gården driver med sau, og har i tillegg urter, sommerblomster og poteter. Elevene driver med snekkering, matlaging, foto/data, friluftsliv og ulike tema.