Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023

Kommunedelplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Det er et absolutt krav fra Kulturdepartementet at det skal foreligge en kommunal delplan for idrett og fysisk aktivitet som angir behovet for nye anlegg. Dette er en forutsetning for å kunne søke spillemidler, og er dermed viktig for finansiering og etablering av idrettsanlegg i kommunen.

Planens handlingsdel vil bli gjenstand for årlig rullering. Kommunedelplanen skal være et politisk og administrativt styringsdokument for både kortsiktige og langsiktige tiltak innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Planens innhold

1. Målsetting for Oppdals satsing på idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
2. Målsetting for anleggsbygging og sikring av arealer for idrett og friluftsliv.
3. Resultatvurdering av forrige plan med statusoversikt.
4. Vurdering av langsiktige og kortsiktige behov for både anlegg og aktivitet.
5. Sammenhengen med andre planer i kommunen.
6. Prioritert handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg.
7. Oversikt over forventede kostnader tilknyttet drift og vedlikehold av planlagte anlegg.
8. Uprioritert langtidsplan over behov for anlegg.
9. Lokalisering av eksisterende idrettsanlegg og skiløyper
10. Utvikling, status og behov til den egenorganiserte aktiviteten.
11. Vurdering av kapasitetsutnyttelsen når man ser anleggene i hele kommunen, samt nabokommunene, i helhet.

Plandokumenter

Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023

Vedlegg 1 Oversiktskart over idrettsanleggene

Vedlegg 2 Kart over idrettsanlegg i sentrum

Vedlegg 3 Kart over turløyper

Vedlegg 4 Medlemsoversikt i OIR

 Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 72401827, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Publisert: 26.02.2019
Sist endret: 26.02.2019 09.19