Kulturmiljøplan for Oppdal

Oppdal kommunestyre vedtok i sak 21/51 kulturmiljøplan for Oppdal 2021-2030.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Planen er utarbeidet som kommunedelplan. Kommuneplanens arealdel vil fortsatt være gjeldende når det kommer til arealdisponering. Planen virker som et kunnskapsgrunnlag ved rullering av kommuneplanens arealdel og eventuelle reguleringsplaner. Det betyr at områder eller objekt som i planen ønskes sikret gjennom kommuneplanens arealdel må tas inn ved rullering eller revidering. Planen vil danner også grunnlaget for kulturminner som tema i kommuneplanens samfunnsdel.

Planen vil uavhengig av status i kommuneplanens arealdel fungere som et kunnskapsgrunnlag i saksbehandling for plan-, byggesaker og annen arealdisponering. Planens handlingsdel skal i henhold til plan- og bygningsloven § 11-2 revideres årlig. 

Planen inneholder blant annet oversikt over aktører på kulturmiljøfeltet, kulturhistorisk oversikt, tilskuddsordninger, samt en handlingsdel. 

Arbeidsgruppen for planen har bestått av:

  • Sjur Vammervold (kulturkonsulent)
  • Vegard Kilde (rådgiver byggesak)
  • Ragnhild Eklid (rådgiver landbruk)
  • Gro Aalbu (fagleder kultur, landbruk og miljø)

Planen finner du her! 


Publisert: 06.06.2019
Sist endret: 06.06.2019 13.08