Friluftsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Friluftsliv

Naturområdene i kommunen strekker seg fra høye fjell og vernede områder til spisse topper, dype daler, skog, innsjøer og elver. Dette legger grunnlaget for at det finnes svært  varierte friluftslivstilbud, både innen tradisjonelt friluftsliv og mer moderne og bratt friluftsliv.Det er mange muligheter for å drive med langrenn og alpine skiaktiviteter, fjellturer, sykling, jakt, fiske,klatring, padling, rafting og juving.

Bruk av friluftslivet er nært knyttet til folkehelse da det gir gode opplevelser, økt livskvalitet, en bedre helse og et rikere liv. Forskning viser at friluftsliv er helsefremmende, trivselsfremmende, stressreduserende og sykdomsforebyggende. Syv av ti inaktive ønsker å drive friluftsliv for å bli mer aktive, viser en undersøkelse fra Synovate i 2010. Frivillige lag og organisasjoner og næringslivet i samarbeid med kommunen er viktige aktører i arbeidet med å legge tilrette for et godt friluftsliv i Oppdal.

Oppdal kommune ble i 2015 kåret som årets friluftslivskommune i Sør - Trøndelag

Miljødirektoratet var prosjektleder for friluftslivets år 2015. Målet var at året skulle gi varige friluftslivs interesser og mer deltakelse, samt økt oppmerksomhet på friluftsliv.Frivillige lag og organisasjoner i Oppdal  tilrettela med eksisterende og nye turer for hele befolkningen, det ble gjennomført  konferanser, utstillinger og møter som omhandlet friluftsliv. Næringslivet utviklet en turapp og hadde mye fokus på friluftsliv. Både ordfører Ola og Kirsti hadde overnatting med speiderne i "Natt i naturen".

Lier kommune ble årets friluftskommune,mens Oppdal ble kåret til årets friluftskommune i Sør - Trøndelag.

Oppdal ble kåret til årets friliftslivskommune i Sør- Trøndelag 2015

Friluftslivets uke

Gjennom friluftslivets år i 2015 deltok flere lag, foreninger, og andre, og fikk synliggjort arbeidet som gjøres i Oppdal. Dette resulterte i at Oppdal kommune ble kåret til årets friluftslivskommune i Trøndelag i 2015.  Arbeidet har fortsatt og det gjennomføres mange gode tiltak innenfor friluftsliv i Oppdal.

Vi ønsker synliggjøre alle de gode tilbudene som finnes. På nettsidene til Friluftslivets uke anbefaler vi alle om å legge til sine arrangement for å synliggjøre hva som foregår i bygda. Dette kan enkelt gjøres her: http://friluftslivetsuke.no/

Norsk friluftsliv tilbyr materiell som alle kan bruke i markedsføringen (plakater, facebook-banner osv.), dette finner dere her: http://friluftslivetsuke.no/materiell/

Har dere spørsmål til friluftslivets uke, ta gjerne kontakt:
Sjur Vammervold, 90695579, sjur.vammervold@oppdal.kommune.no
Vigdis Thun, 48212713, vigdis.thun@oppdal.kommune.no


Publisert: 25.08.2016
Sist endret: 25.08.2016 13.45